Źródło wiedzy i pomysłów – tłum

Czerpać ze źródła oznacza otrzymywać informację czy wiedzę z miejsca ich powstania. Czy zatem tłum może być źródłem wiedzy i pomysłów?

W teorii crowdsourcingu uważa się, że wiedza tłumu ma dużo większą wartość niż wiedza, jaką posiadają poszczególne jednostki, ponieważ każdy z nas posiada jakieś doświadczenie wynikające z pracy w różnych środowiskach, w różnych organizacjach i w różnych zespołach z bardzo różnymi ludźmi. Dzięki tej różnorodności nabieramy indywidualnej wiedzy i doświadczenia, które prawdopodobnie nikt inny na świecie nie posiada. Ilość sytuacji czy problemów, jakie stają przed nami każdego dnia może wydawać się stosunkowo niewielka, gdy patrzymy na to jedynie z własnej perspektywy. W momencie, kiedy jednak zwiększymy tą skalę, pomnożymy ilość sytuacji przez liczbę osób znajdujących się w grupie to okaże się, że prawdopodobieństwo znalezienia rozwiązania czy pomysłu jest nieproporcjonalnie większa.

Zgodnie z teorią psychologii tłumów (La psychologie des foules) Gustawa Le Bon: „Słowem „tłum” oznaczamy zazwyczaj zbiorowisko jakichkolwiek jednostek, niezależnie od ich narodo­wości, płci i wyznania, a także od przypadku, który je zgromadził. Natomiast z punktu widzenia psychologii pojęcie „tłum” po­siada trochę inne znaczenie. Przy zbiegu pewnych okoliczności, i tylko w tych okolicz­nościach, zbiorowość ludzi nabiera zupełnie nowych właściwości, różnych od tych, jakie posiadają poszcze­gólne jednostki, składające się w danym wypadku na tłum. W tłumie zanika świadomość własnej odręb­ności, uczucia i myśli wszystkich jednostek mają jeden tylko kierunek. Powstaje jakby zbiorowa dusza – cho­ciaż jej istnienie jest bez wątpienia bardzo krótkie, to jednak posiada ona cechy nadzwyczaj wyraźne. Owa zbiorowość ludzka tworzy wówczas zorganizowany tłum lub innymi słowy tłum psychologiczny. Tworzy on jedną zbiorową istotę, która rządzi prawo jedności umysłowej tłumów. Jasne jest, że zbiór jednostek nie dlatego posiada ce­chy, dzięki którym zaliczamy go do zorganizowanego tłumu, ponieważ dzięki przypadkowi znalazł się na pewnym określonym terytorium. Tysiąc osób zgromadzonych przypadkowo w jakimś miejscu j publicznym bez żadnego określonego celu nie tworzy tłumu. Te specyficzne właściwości otrzymuje ów zbiór dopiero pod wpływem pewnych pobudek.

Takimi pobudkami może być osiągnięcie przez siebie oczekiwanych celów niematerialnych np. satysfakcji z realizacji jakiegoś zadania, satysfakcji z poddania najlepszego pomysłu, satysfakcji z udziału w rozwoju firmy, satysfakcji z bycia uczestnikiem koncertu. Mogą to być również cele materialne takie jak np. otrzymanie referencji od firmy, wygranie nagrody w konkursie, zostanie członkiem zespołu itp.

W obecnych czasach stworzenie zorganizowanego tłumu jest bardzo proste dzięki Internetowi, ponieważ mamy dostęp do wielu tysięcy osób, które wykorzystując odpowiednie mechanizmy (np. grywalizację) można w łatwy sposób zaangażować do działania. Wprawdzie Gustaw La Bon uważał, że „tłum to nagromadzenie miernoty, nigdy zaś inteligencji” jednak jak sam twierdził „Tłum umie myśleć wyłącznie obrazami i jest bardzo wrażliwy na obrazowe przedstawienie danego faktu lub rzeczy. Tylko za pomocą takiego przedstawienia można tłum porwać i pobudzić go do działania.”

 

Alicja Leś

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.